>
age/i id= topbarbloinAndRemg" class=far"> 登录; >  加关注
> > > > /script"> > /script"> /script"> < >g="true"$_-lofteInvritTvig" class=-lofteInvritTvi p hidy" age/"> /sspan //div> a //div
g="t class="nbpamr nb to=6get/>g="t class=wkg dh" id="blog-163-co-bannergn >g="t class=t=6get/newpah1t class=" cr">/h1n pt class=d cr">//p> //div> ag="t class=f hlz/tay">
>
> //div> //div>g="t class="nbpamr nbina=6get/>g="t class=wkg=6get/ne>g="t class=c dhn h2>导航 首页; LOFTE; <-- ]-- //div> ag="t class=l dhn>  //div> ag="t class=r dhn>  //div> //div> //div
g="t class=l dhn>  //div>g="t class=r dhn>  //div>g="t class=c dhn>  //div //div //div>
g="t class="nb-mdllcr .m-3 " id=-t3"> >g="t class="nb-nt cr th .fct2"> g="t class=c tc tht cr=6>h2l class=t hidr nbjesc-md_t_nhn日志; >g="t class=r tm tht nbjes=6>
>g="t class=fl fl dhn>  //div> ag="t class=r tr thhn>  //div> >
>g="t class="nb-ct cr=6 g="t class=c cct crt nbjes=6> r/imag.;heigh){ _g="t class="nbw-rytz/ta "clearfiv "> g="t class=:righp bwbl bs0l bc10"> g="t class=scntz/tay" >g="t class=g-rshidpbar"> g="t class=.m-aboutmhn g="t class=.ttlba .fc6p bwbl bc1l bs0/"关于我; > >g="t id=r_.statusNodg" class=.statusNodg6> > >g="t class=m-r toabd"> >
/rifram" > >g="t class=m-/blo clasesr" >g="t class=.ttlba .fc6p bwbl bc1l bs0/"文章分类> >ul" 更 > >g="t id=r_m-lofterifram < class=.m-Lofterifram " g="t class=.ttlba .fc6p bwbl bc1l bs0/">/rifram" g="t class=bta .target="_blank" href="http://www.lofter.com?act=qbokejligxquaz_2056109_03&/nebloanentrty=)a hidefocus="true" class=ffc3 注册免费冲印20张普掌 > >g="t id=r_m.kaoladvg" class=m-.kaoladvg" g="t class=.ttlba .fc6p bwbl bc1l bs0/">网 考劳萍> rifram"-widt="-24y" erigh="-75y";margi;heigh="=0";margi-widt="=0"ifram;borde="=0"/crol >g="t id=r_m=16/newg" class=m-=16/newg6> >g="t class=m-r;bottoabd"> > /rifram" > >g="t id=r_.fixesNodsrWrapa class=ffixesNodsrWrap]>
> > > >g="t class=-lefr" >g="t class=-scnt bwrl bs0l bc1lr" age/i id=$_/neOldBbloLlinTopDivg" class' to .fc3t bwbl bc1l bs2l clearfi'" > >g="t class=mscntz/tay" >g="t class=oftl-bitm bwbl bs2l bc1lr" >g="t class=mMultscnywrap"> >g="t class=mMultscnr" age/" >h3a class=ttitl pad fs=)>< >  /h3" >pt class=tdsep clearfit nw-?ac .fc6 _205-11-15 19:03:23|> > 分类:明星 迕琅 图片; >|> > 标签:|举报/sspan |<<  / > > >g="t class=mm-shareAndDownLoar" >g="t class=.sharbywra p-lefr" >LOFTEha class=.shar"itm-Lofte fsbkdIcosr">  /  /  /  /g="t id=$_g="t class=/code2imtlaye .fc6 " >用微信> > “扫一扫”

将文章分享到遗笥圈。

> >  //a> > > >g="t id=$_g="t class=/code2imtlaye .fc6 " >g="t class=ovisr"

用易信> > “扫一扫”

将文章分享到遗笥圈。

> >
  //a> > > > > > 胂略>LOFTE; >我的普掌> > | > > >g="" >g="t class=ffc6 .cite">本文转载自群狼合作> >g="t class=bac .fc5 .f11t nw-_bogtz/tay" 林心如水嫩纯美大陆男儿谁能与她结良缘
[
组图
] >P近日,台湾女星林心如携好闺蜜许玮甯拍摄了秋冬圣诞假日系列大片,为某品牌台湾地区代言,拍摄了最新写真宣传片。看到这些写真大片,估计,看过第一版《还珠格格》的大陆观众肯定会心生疑问:《还珠格格》演过这么多年,林心如还是这般水嫩纯美,这么美的女孩怎么还没有嫁出去?那么多台湾女星嫁到了大陆,林心如有希望吗?其实,这个问题说起来很简单,但是,真正运作起来,并非那么容易。 >DIV>> > >DIV>> > >DIV>> > >DIV>> > >DIV>> > >DIV>> > >DIV>> > >DIV>> >P  /SPAN>>  >P首先,林心如不管嫁给谁,都得文才比肩。就是说文采不能逊色于这位格格。没有文采的男人,恐怕难以得到她的芳心。这样说也许有抬高林心如的倾向,但是,人们从戏里戏外观察林心如,不难 发纤砩咸 有奈钠U庋哪腥擞卸嗌僭诘却殛炝中娜纾渴翟谖薹ㄍ臣疲还形牟苫沟糜心芰τ衅橇ΑU庋簧秆。桨度啬芄挥肓中娜缥牟疟燃绲娜司驼娴 欢嗔恕X >P其次,谁能够创造机会和林心如偶遇结缘,这是考验大陆男人的最艰深课题。林心如到大陆活动的频率似乎不是很高,如果哪位大陆男人痴情于林心如,有能力筹划拍一部恋绨或者电视剧,请林心如担纲主角,那么,就有了和林心如结缘的机遇。当然,如今的经济环境下,大陆真的很难找出这样的男士。毕竟,除了有经济实力,还有文才的制约。 >P其三,请林心如加盟公司,这也是大陆男人与林心如结缘的好办法。不过,如今很多大陆富豪早已成家立业,岁数大一点的富二代也结婚生子,年轻的富二代与林心如年龄差距又较大,这也确实是一个难题了。不过,那些一直创业未婚的中年成功男士倒是可以壮一壮胆子:何不请林心如加盟到自己的公司?这样的明星在两岸三地都是可以迅速登上荧屏的代言人,让她兼任公司的相关职务,对公司的发展肯定有巨大的舆论推力。当然,哪个男人在自己公司给林心如安排了位置,自然与这位格格结下了不解之缘。至于 有娜说P恼猓P哪牵桓页鍪郑匀灰簿湍岩杂姓飧鲈捣萘恕X >P林心如会不会嫁到大陆?大陆的男人有没有人敢于创造机会与林心如结缘?这都是本博的八卦设想。虽然说八卦设想,但是,确实期待着大陆有这样的英豪男儿早日登场。 >P豐PAN  /SPAN>>  >g="t class=oftl-bog-ienh6> >g="a> //div> >g="a> //div> g="" >g="ta> > //div> >g="t class=ptc p hidtz/tay" > >  / g="tdi log2 rue" 6ha class=ptc p hidtz/tay" > > > >/sspan >/sspan > >g="t class=ptc p hid"> >LOFTEha.target="_blank" hidefocus="true">  //a> > >g="tdi log2 rue" 6ha class=ptc p hidtz/tay" > > > >/sspan >/sspan > >g="t class= nw-?ac tpba ffc0t clearfi"> >g="t class=eldioppbartdi l erighs32px;;line-heigh:32px;;textualgn:-lefx=6 >_52>/sspan)>/sspan>0>/sspan)>/sspan > >g="tdi l erighs420px;line-heigh:420px=6 >g="t class=p-lef rdif=6 >g="t class=.sharbywra p-lefr" >LOFTEha class=.shar"itm-Lofte fsbkdIcosr">  /  /  /  /g="t id=$_g="t class=/code2imtlaye .fc6 " >用微信> > “扫一扫”

将文章分享到遗笥圈。

> >
  //a> > > >g="t id=$_g="t class=/code2imtlaye .fc6 " > g="t class=ovisr"

用易信> > “扫一扫”

将文章分享到遗笥圈。

> >
  //a> > > > >efrim i log2 rue" 6ht id=.sharToLLofteFfriy";ethoid=/posg" target="_blank"?actony="http://www.lofter.com.shar;tex?act=qbbog/posz_20310213_4)> >input" type= hiden" nam lt hrdId" valu lfks_/07069079200080068/08085095075037208080107086/06/01067088080ht/> >input" type= hiden" nam lfroiy"valu l/BLOPOSTht/> >input" type= hiden" nam l titly"valu l林心如水嫩纯美大陆男儿谁能与她结良缘[组图]ht/> >input" type= hiden" nam lIcotenty"valu l <P >input" type= hiden" nam lsourcey"valu l8462-2489ht/> >input" type= hiden" nam lsourceUrly"valu l"http:/d8462-2489 .bloa.163.co/_bogg/static:20207005_20512057323115ht/> >input" type= hiden" nam liagh"valu lht/> >g="t class=p:righp:righopertatpba :righopertatpba-/ne)> >/sspan >推荐><0>/sspan人>/sspan>  /  //sspan|>  >/sspan >/sspan >/g="" >/g="" > > >g="t class=snl)> >g="t i log2 rue" 6ht class=p hidt bwbl bs2l bc1lrdanty" id=$_g="Re.comienCcotenty6> >g="t id=yodno.d" class= bwbl bs2l bc1rtdi log2 rue" 6g_zoom:1x=6> g="t id=$_/neOldBbloLlinBottomDivg" class' to .fc3t clearfi'" > >g="t class=reltat_bog p hidy"

g="t class=scntz/tat clearfi">> > >g="t i log2 rue" 6;:viibility: hiden;-widt:0; erighs0;orer{flw: hiden;" class=.autor=6

g="t class=scntz/tat clearfi">> > >g="t i log2 rue" 6;:viibility: hiden;-widt:0; erighs0;orer{flw: hiden;" id=ho taea" class=ho taea .autorv "> >h4 class= bwbl bs2l bc1pffce .s10"热度 g="t id=ho lvit" class=scnt clearfih6> > >g="t class=p hidy" id=yodno.d_0g" i l_zoom:1x=6> >g="t class=.m-mhidcled" i log2 rue" 6=6 >; >g="t id=flashabwraig" class=flashabwraig6> >rifram";margi-widt="=0";margi;heigh="=0" id=-mhi_rifram g="t i l erighs420px;line-heigh:420px;margi:150p0 0150p0 ;;border10p0solid #d5d5d5;background:#ffffe1x;textualgn:-lefx=6 >/sspan >g="t i lpadadngg-left214px-color:000b">玩>LOFTE,免费冲印20张普掌,人人有奖!> > > > > > > >g="t class=.comiet">

a nam l_bogCcomenty" id=_bogCcomenty>; >g="t class=z/tay"> > >g="t class=p hidy" id=yodno.d_0ht i l_zoom:1x=6> > >g="t class=.sittz/talffc0y"> > > > > >g="t class=p hidt"nbinit"> >;textaea nam ljsr" t hs.p={ m:2, b:2, -LofPermualnk:'', id:'fks_/07069079200080068/08085095075037208080107086/06/01067088080', _bogTtitl:'林心如水嫩纯美大陆男儿谁能与她结良缘[组图]', _bogAbstr?ac:'\r\n>P林心如水嫩纯美大陆男儿谁能与她结良缘[组图]\r\n>P', _bogTag:'', _bogUrl:'/blgg/static:20207005_20512057323115', isPublvihed:1, isiop:false, typ:0, modifyTimp:0, /publshTimp:1447585403159, permualnk:'/blgg/static:20207005_20512057323115', .comietCcunt:0, mainCcomentCcunt:0, re.comienCcunt:0, bsrk:-104, publviherId:0, re.coBblgHomp:false, currentRe.coBblg:false, attachmentsFileIds:[], vote:{}, groupInfo:{}, friiendiatus:':non', folrifram"-widt="124y" erigh="564y" i lorer{flw: hiden;" src="http://www.lofter.co/mailEntrtd.do/blgade=1/blgy"iframBorder="=06> >;textaea nam ljsty" id=m-3-jst-=)> {lvit a as x} {if !!x} >g="t class= /block nw-ffce nw-f24y> > {else} > { >g="t class=cwdtvnam t hdthn {if x.moreFroi=='wap'} >网沂只 博縢" class= /blockwapIIco=6> < {elseif x.moreFroi=='iphnon'} > < {elseif x.moreFroi=='android'} > < {elseif x.moreFroi=='mobiln'} >网叶绦判床﹉a class= /blockwapIIco=6> < { {if !!a} > > >g="t class=?acslz/tay"> >g="t class=mbga p hidtextmg" 蚲="t class=mbgai">> ;textaea nam ljsty" id=m-3-jst-0y" {lvit a as x} {if !!x} >li" class=t hdthn>${fn(x. titl,26)|escape} >#--推荐日志--" >;textaea nam ljsty" id=m-3-jst-4)> g="" {lvit a as x} {if !!x} >g="t class= /block nw-ffce nw-f24y> > >g="t class=cwdtt hdthn > ${fn(x.re.comienerNicknam ,6)|escape} > > >0} >p " class=ffcc6"他们还推荐了:ul" {lvit b as y} {if !!y} >li" class=rrby">>#183t;< >#--引用记录--" >;textaea nam ljsty" id=m-3-jst-5hn >li" class= clearfih6 >>#183t;<g="t class=h/btt hdt p-lefy">>${x.referBblgTtitl|escape}g="t class=h/r p-lefy">>${x.referUserNam |escape} >#--博主推荐--" >;textaea nam ljsty" id=m-3-jst-c6" {lvit a as x} {if !!x} >li" class=t hdthn>${x. titl|defaMul:""|escape} >#--随机 阅--" >;textaea nam ljsty" id=m-3-jst-e7" {lvit a as x} {if !!x} >li" class=t hdthn>${x. titl|defaMul:""|escape} >#--首页推荐--" >;textaea nam ljsty" id=m-3-jst-87" {lvit a as x} {if !!x} >li" class=t hdthn>${x.bblgTiln|defaMul:""|escape} >#--历史上的今天--" >;textaea nam ljsty" id=m-3-jst-14y> 4}{baeak}{li" class=t hdtlffc0y" >${fn1(x. titl,60)|escape}/sspan >#--被推荐日志--" >;textaea nam ljsty" id=m-3-jst-1=)> {lvit a as x} {if !!x} >li" class=t hdthn>${fn(x. titl,26)|escape} <#--上一篇,下一篇--" >;textaea nam ljsty" id=m-3-jst-1t2"> {if !!(bblgDetail.pamBblgPermualnk)} >> <g="t class=p-lef t hdthn>> <g="t class=p:rightt hdthn> >#-- 热度 --" >;textaea nam ljsty" id=m-3-jst-10y" {lvit a as x} {if !!x} >g="t class=ho Iitem /block nw-ffce nw-f24y> > {else} > { >g="t class=cwdtvnam t hdthn > ${fn(x./publsherNicknam ,8)|escape} > < > <#-- >网倚挛殴愀 --" >;textaea nam ljsty" id=m-3-jst-14)> >g="t class=ttlpba ffc6t bwbl bc1l bs4y>>网倚挛>g="t class=/nesanty" </sspan > >ul" {if deflind('/neslvit')&&/neslvit.length>0} {lvit /neslvit as x} {if x_-idex>7}{baeak}{g="t class=downlo.d163/nes " <下载>网倚挛趴突Ф > <#--右边模块结构--" >;textaea nam ltxty" id=m-3-txt-4y>

/ul"

/ul"

/ul"

/ul"

/ul"

/ul" 更多>>蚥r/> >g="t id=yodno.d_artdi log2 rue" 6g_zoom:1x=6>g="t id=-Lofte_.sigtl"">/g="> >g="t id=bblgPublvcAcccunt">>/g="> <#--评论模块结构--" >;textaea nam ltxty" id=m-3-txt-=)> >g="t class=/publshlz/tay"> >g="t class=z/ta bbwtl bs2l bc1y" >g="t class=caspy">/g="> >g="t class= clearfih6>/g="> >/g="> <#--引用模块结构--" >;textaea nam ljsty" id=m-3-txt-t2"> >g="t class=clospy" > </g="> >g="t class=z/ta p hidy">/g="> >#--博主发起的投票--" >;textaea nam ljsty" id=m-3-txt-0y" {lvit a as x} {if !!x}  > 投票给 {vba firoszopcton = true;} {lvit x.:oteDetailLvit as :oteToOpcton} {if :oteToOpcton==1} {if firoszopcton==false},{/ri}> > “${b[:oteToOpcton_-idex]}”> >  {/ri} {/lvit} {if (x.role!="-=)) },“我是${c[x.role]}”> > {/ri} > > > > > > > > ${fn1(x.:oteTimp)}>/sspan {if x.userNam ==''}{ >/g="> > > >//g="> >g="t class=l c h104y">  >g="t class=r cr h104y">  >/g="> >g="t class="nbmb lcr bh g="t class=l bl bhy">  >g="t class=r br bhy">  >g="t class=c bc bh lcry">  >/g="> >/g="> >/g="> >g="t class=l wl g lg h104y">  >g="t class=l wl t lty">  >g="t class=l wl b lby"> >/g="> >g="t class=a wr g rg h104y">  >g="t class=a wr t rty">  >g="t class=a wr b rby"> >/g="> >/g="> >/g="> >g="t class="nbtaee n-smby">g="t class=wkg h g="t class=c hy"> >/g=">>g="t class=r hy"> >/g=">>g="t class=c hy"> >/g=">>/g=">>/g="> >g="t class="nbtaee n-foty" >g="t class=wkg hy"

页脚

>g="t class=k"> >a rel="nofol我的照片书-;<手机 博客-;<LOFTE APPalnkarel="alhernaith typ="applvcacton/rss+xmly" titl="RSS < href="http:/d8462-2489 .bloa.163.co/rss/"/> >-;<> <订阅此 博客/g="> 网夜景嫒ㄋ> >copy;1997-_207/g="> >/g=">>/g=">